Mgr.Helena Levá

Mgr.Helena Levá

Helena vystudovala magisterské studium na 2. lékařské fakultě Univerzity
Karlovy v Praze. Je zastáncem individuálního a komplexního přístupu s ohledem
na celkový stav pacienta, jeho fyzickou zdatnost a zkušenost. Snaží se
pacienty motivovat k aktivnímu přístupu ve své léčbě, pochopit souvislosti
v lidském těle, naučit je vnímat vlastní tělo a nově nabyté pohybové návyky
uplatnit i v běžném životě.

Odborné kurzy:
manuální lymfodrenáž
míčkování a dechová rehabilitace
kinesiotaping
posilování a strečink ve fyzioterapii (část A)
komplexní terapie krční páteře
odborný kurz o hypermobilitě
odborný workshop Feldenkraisovy metody